Hvordan fungerer Verneombudskurset i praksis

  1. Svar på 21  spørsmål med 3 svaralternativer
  2. Når alle svar er korrekte mottar du automatisk HMS Kursbevis på e-post
  3. Faktura kommer på epost 

Lykke til