Arbeidsmiljøloven (AML)

 

Arbeidsmiljøloven har som formål

  • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,
  • å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
  • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
  • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø,
  • å bidra til et inkluderende arbeidsliv

 

Loven omfatter :

  • Alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere
  • Unntak er sjøfart, fangst, fiske

 

Arbeidsmiljøloven har en rekke foreskrifter knyttet til seg.

Forrige Neste