Virkemidler. HMS Kurs for verneombus

 

Det stilles i arbeidsmiljøloven krav til HMS-arbeidet i virksomheten i AML kapittel 3

Arbeidsgiver skal sørge for at HMS-arbeidet utføres på en systematisk måte.

Arbeidsgiver skal

  • Ha mål for HMS-arbeidet
  • Ha oversikt over organisasjon, ansvar og oppgaver
  • Kartlegge farer
  • Ha rutiner for å sørge for at loven blir holdt
  • Sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær
  • Ha løpende kontroll med arbeidsmiljøet
  • Drive systematisk overvåkning av HMS-arbeidet
  • Det finnes egne regler for bedriftshelsetjeneste
  • Arbeidsgiver plikter å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene tilsier det. § 3.3

Forrige Neste